Home Kdo jsme

Kdo jsme

MUDr. Pavel Špatenka (nar. 1964)

pavel_opero2

Terapii sebepoznáním se věnuje od roku 2000. Základní kameny k terapeutické praxi položilo studium duchovních filosofií, hlubinné psychologie, vlastní transformační proces, osobní invence a unikátní psychologické přístupy, které jsou aplikovatelné do života každého člověka.

Ve svém přístupu nepodává vyčerpávající analýzu lidského duševního života, ani nevysvětluje vše, co se v nitru odehrává. Spíše je motivován snahou zpřístupnit každému přímé poznání a plné pochopení skrze vlastní prožitou zkušenost. (viz stránka “Metoda”)

Nedílnou součástí jeho přístupu k sebepoznání jsou praktické metody pro pěstování vnitřního klidu a vyrovnanosti vedoucí ke zdokonalení v sebeovládání, či kontemplativní techniky pro získání hlubšího uvědomění a poznání přirozené podstaty sebe sama.

Přístup sebepoznání využívá MUDr. Špatenka v individuální práci s klientem, přednáší o něm na odborných seminářích, vede školu sebepoznání a kurzy, kde sebepoznání prakticky vyučuje. Vyvíjí bohatou publikační činnost v populárně-odborné oblasti, vydal pět knih a nesčetně tematických článků v médiích.

Tel: +420 777 615 142

 

MUDr. Iveta Skálová – Špatenková (nar. 1967)

Iveta1

Iveta je terapeutka a malířka. Pracuje stejným způsobem – při individuálních terapiích klade důraz na sebepoznání, vychází z hlubinné psychoterapie a z vlastní niterné zkušenosti. Individuální terapie v jejím podání je prodchnuta hlubokým porozuměním duši člověka, intuicí, ale i prostým selským rozumem. Její vlídný postoj vyhovuje všem, kdo mají také rádi práci s imaginacemi, mandalou a jinými tvořivými technikami.

Pracuje s klienty jak individuálně, tak i vede nebo se podílí na seminářích.

Tel: +420 775 235 593

 

 

 

 

Spolupracují s námi:

 

Tomáš Zetek (nar. 1980)

Terapeut a kouč. Klade důraz na rozvoj lidské osobnosti, přičemž čerpá z hlubinné psychologie. Jde tak pod povrch, ke skutečným kořenům problémů. Používá praktické nástroje a přístupy, jak z psychologie tak i managementu, které jsou aplikovatelné do každodenního života. Pomáhá nalézt příčiny trápení a uvědomit si nevědomé vzorce. Tomášův přístup je postaven na upřímnosti, přímočarosti a empatii a jeho mottem je „Vše hledej uvnitř“.

Pracuje s klienty individuálně a jako lektor na seminářích.

Tel: +420 721 100 221, více na www.meaning.cz

 

 

 

 

 

RNDr. Martina Hůlková, PhD

Martina je citový člověk, plný empatie, se schopností brilantní analýzy. Její velkou předností je umění práce s tělem v psychoterapii.  Její  postupy a neochvějná intuice dokáží  nalézt a uvolnit skryté příčiny duševního trápení, otevřít nevědomé vzorce prožívání a léčit duši uvědoměním.

Martina se též účastní jako lektor prázdninových seminářů.

Tel: +420 728 556 896