Home Kdo jsme

Kdo jsme

MUDr. Pavel Špatenka

Tel.: +420 735 726 760

Terapii sebepoznáním se věnuje od roku 2000. Základní kameny k terapeutické praxi položilo studium duchovních filosofií, hlubinné psychologie, vlastní transformační proces, osobní invence a unikátní psychologické přístupy, které jsou aplikovatelné do života každého člověka. Ve svém přístupu nepodává vyčerpávající analýzu lidského duševního života, ani nevysvětluje vše, co se v nitru odehrává. Spíše je motivován snahou zpřístupnit každému přímé poznání a plné pochopení skrze vlastní prožitou zkušenost (viz stránka “Metoda”).
Nedílnou součástí jeho přístupu k sebepoznání jsou praktické metody pro pěstování vnitřního klidu a vyrovnanosti vedoucí ke zdokonalení v sebeovládání, či kontemplativní techniky pro získání hlubšího uvědomění a poznání přirozené podstaty sebe sama.
Přístup sebepoznání využívá MUDr. Špatenka v individuální práci s klientem, přednáší o něm na odborných seminářích, vede školu sebepoznání a kurzy, kde sebepoznání prakticky vyučuje. Vyvíjí bohatou publikační činnost v populárně-odborné oblasti, vydal šest knih a nesčetně tematických článků v médiích.

MUDr. Iveta Skálová – Špatenková (nar. 1967)

Tel: +420 775 235 593
Iveta je terapeutka a malířka. Pracuje stejným způsobem – při individuálních terapiích klade důraz na sebepoznání, vychází z hlubinné psychoterapie a z vlastní niterné zkušenosti. Její přístup je založen na hlubokém porozumění lidské psychice, na intuici i prostém selském rozumu. Její práce s klienty je konkrétní, srozumitelná, s nohama na zemi a zabývá se každodenní, běžnou realitou. Vede své klienty k poznání nevědomé části osobnosti, porozumění vlastní mysli a emocím. Součástí jejího přístupu jsou též praktické metody pro rozvoj schopnosti vnitřního klidu, vyrovnanosti a pro porozumění sobě sama, pracuje s imaginacemi, mandalou a jinými tvořivými technikami.
Vedle terapií též maluje obrazy – mandaly. Touto svou tvorbou upozorňuje na možnosti využití mandal jako nástrojů pro práci s nevědomou psychikou a k probuzení hlubinných tvůrčích sil lidského ducha. Vychází ze starých moudrých učení a tradic, z hlubinné psychologie a hlavně ze své každodenní praxe terapeutky. V této části její terapeutické praxe se snoubí touha léčit, inspirovat a vyjádřit se skrze tvoření. Jde o spojení talentu, vědomostí a daru. Malováním přenáší abstraktní inspiraci do konkrétních forem.
Pracuje s klienty jak individuálně, tak i vede nebo se podílí na seminářích.

…………………………..

SPOLUPRACUJÍ:

Tomáš Zetek (nar. 1980)

Tel: +420 721 100 221

Tomáš se věnuje hlubinné analytické terapii, která pracuje s nevědomými vzorci jednání, myšlení a vnitřními překážkami. Vede tak své klienty ke skutečným příčinám problémů ležícím v nevědomí. Výsledkem je nový pohled na jednotlivé motivace, porozumění vlastním emocím i emocím druhých lidí a získání nových přístupů k sobě i k životu, neboli nalezení nástrojů potřebných ke změně.

Zvědomění a nové uspořádání těchto původně nevědomých vzorců totiž umožňuje klientům vidět svou situaci a problémy jasněji a lépe (dospěleji) se rozhodovat.

Nástroje a postupy, které Tomáš používá, jsou praktické a srozumitelné a s jejich pomocí provází své klienty osobními i vztahovými krizemi. Protože právě v těch nejsložitějších situacích se zároveň skrývá příležitost k porozumění sobě sama (sebepoznání) a tím i nalezení vlastní autenticity, lidskosti a empatie.

Pracuje s klienty individuálně i jako lektor na seminářích, přednáší a publikuje.
Více se o Tomášovi dozvíte na www.meaning.cz

Anamy Pónya (nar. 1982)

Kontakt: +420 724 233 401, služby poskytuje v Kralupech nad Vltavou.

Anamy provází své klienty sebepoznáním na individuálních sezeních, s aktivním využitím konceptu Life Dynamic, který se zaměřuje na hluboké poznání sebe, pěstování bdělosti, vnímání a uvědomění. Tento přístup staví na sebezkušenosti, propojuje vnitřní svět s tím vnějším a připravuje prostor pro uskutečnění změny podle skutečných potřeb klienta. Anamy pomáhá klientům nalézt soulad vnímání, myšlení a cítění a vede je k rozvíjení rozlišování. Pracuje také s vlastní Teorií Doteku (nalezení vnitřních příčin toho, co se nás v našem nitru dotýká). Je zároveň vyškolenou mediátorkou v rámci akreditovaného výcviku MŠMT u Asociace mediátorů České republiky.

Více o ní, místu jejího pracoviště v Kralupech nad Vltavou a cenách se dozvíte ZDE.