Home Kdo jsme

Kdo jsme

MUDr. Pavel Špatenka (nar. 1964)

Tel: +420 777 615 142 (do 24.9.2018), +420 735 726 760 (od 24.9.2018)
pavel_opero2Terapii sebepoznáním se věnuje od roku 2000. Základní kameny k terapeutické praxi položilo studium duchovních filosofií, hlubinné psychologie, vlastní transformační proces, osobní invence a unikátní psychologické přístupy, které jsou aplikovatelné do života každého člověka. Ve svém přístupu nepodává vyčerpávající analýzu lidského duševního života, ani nevysvětluje vše, co se v nitru odehrává. Spíše je motivován snahou zpřístupnit každému přímé poznání a plné pochopení skrze vlastní prožitou zkušenost (viz stránka “Metoda”).
Nedílnou součástí jeho přístupu k sebepoznání jsou praktické metody pro pěstování vnitřního klidu a vyrovnanosti vedoucí ke zdokonalení v sebeovládání, či kontemplativní techniky pro získání hlubšího uvědomění a poznání přirozené podstaty sebe sama.
Přístup sebepoznání využívá MUDr. Špatenka v individuální práci s klientem, přednáší o něm na odborných seminářích, vede školu sebepoznání a kurzy, kde sebepoznání prakticky vyučuje. Vyvíjí bohatou publikační činnost v populárně-odborné oblasti, vydal pět knih a nesčetně tematických článků v médiích.

 

MUDr. Iveta Skálová – Špatenková (nar. 1967)

Tel: +420 775 235 593
Iveta1Iveta je terapeutka a malířka. Pracuje stejným způsobem – při individuálních terapiích klade důraz na sebepoznání, vychází z hlubinné psychoterapie a z vlastní niterné zkušenosti. Její přístup je založen na hlubokém porozumění lidské psychice, na intuici i prostém selském rozumu. Její práce s klienty je konkrétní, srozumitelná, s nohama na zemi a zabývá se každodenní, běžnou realitou. Vede své klienty k poznání nevědomé části osobnosti, porozumění vlastní mysli a emocím. Součástí jejího přístupu jsou též praktické metody pro rozvoj schopnosti vnitřního klidu, vyrovnanosti a pro porozumění sobě sama, pracuje s imaginacemi, mandalou a jinými tvořivými technikami.
Vedle terapií též maluje obrazy – mandaly. Touto svou tvorbou upozorňuje na možnosti využití mandal jako nástrojů pro práci s nevědomou psychikou a k probuzení hlubinných tvůrčích sil lidského ducha. Vychází ze starých moudrých učení a tradic, z hlubinné psychologie a hlavně ze své každodenní praxe terapeutky. V této části její terapeutické praxe se snoubí touha léčit, inspirovat a vyjádřit se skrze tvoření. Jde o spojení talentu, vědomostí a daru. Malováním přenáší abstraktní inspiraci do konkrétních forem.
Pracuje s klienty jak individuálně, tak i vede nebo se podílí na seminářích.

 

SPOLUPRACUJÍ S NÁMI:

 

Tomáš Zetek (nar. 1980)

Tel: +420 721 100 221

Terapeut a kouč.
Věnuje se hlubinné analytické terapii a terapii sebepoznáním. Své klienty vede k objevení vlastní autenticity a klade důraz na rozvoj celé lidské osobnosti, tj. na práci se stínem, s limitujícími postoji a s nevědomými vzorci myšlení a jednání.
Při řešení problémů jde pod povrch ke skutečným příčinám. Používá praktické nástroje a přístupy, jak z psychologie tak i managementu, které jsou aplikovatelné do každodenního života.
Tomášův přístup je postaven na upřímnosti, přímočarosti a empatii a jeho mottem je „Vše hledej uvnitř“.
Pracuje s klienty individuálně a jako lektor na seminářích.
Více se o Tomášovi dozvíte na www.meaning.cz

 

 

 

RNDr. Martina Hůlková, PhD

(nyní na mateřské dovolené)

Martina je citový člověk, plný empatie, se schopností brilantní analýzy. Její velkou předností je umění práce s tělem v psychoterapii.  Její  postupy a neochvějná intuice dokáží  nalézt a uvolnit skryté příčiny duševního trápení, otevřít nevědomé vzorce prožívání a léčit duši uvědoměním.
Martina se též účastní jako lektor prázdninových seminářů.

Tel: +420 728 556 896