Home Kdo jsme

Kdo jsme

MUDr. Pavel Špatenka (nar. 1964)

pavel_opero2

Terapii sebepoznáním se věnuje od roku 2000. Základní kameny k terapeutické praxi položilo studium duchovních filosofií, hlubinné psychologie, vlastní transformační proces, osobní invence a unikátní psychologické přístupy, které jsou aplikovatelné do života každého člověka.

Ve svém přístupu nepodává vyčerpávající analýzu lidského duševního života, ani nevysvětluje vše, co se v nitru odehrává. Spíše je motivován snahou zpřístupnit každému přímé poznání a plné pochopení skrze vlastní prožitou zkušenost. (viz stránka “Metoda”)

Nedílnou součástí jeho přístupu k sebepoznání jsou praktické metody pro pěstování vnitřního klidu a vyrovnanosti vedoucí ke zdokonalení v sebeovládání, či kontemplativní techniky pro získání hlubšího uvědomění a poznání přirozené podstaty sebe sama.

Přístup sebepoznání využívá MUDr. Špatenka v individuální práci s klientem, přednáší o něm na odborných seminářích, vede školu sebepoznání a kurzy, kde sebepoznání prakticky vyučuje. Vyvíjí bohatou publikační činnost v populárně-odborné oblasti, vydal pět knih a nesčetně tematických článků v médiích.

 

MUDr. Iveta Skálová – Špatenková (nar. 1967)

Iveta1

Iveta pracuje stejným způsobem – při individuálních terapiích klade důraz na sebepoznání. Individuální terapie v jejím podání je prodchnuta hlubokým porozuměním duši člověka, intuicí, ale i prostým selským rozumem. Její vlídný postoj vyhovuje všem, kdo mají také rádi práci s imaginacemi, mandalou a jinými tvořivými technikami.

Iveta vyučuje na seminářích a škole sebepoznání.

 

 

 

 

 

RNDr. Martina Hůlková, PhD

 

Martina je citový člověk, plný empatie, se schopností brilantní analýzy. Její velkou předností je umění práce s tělem v psychoterapii.  Její  postupy a neochvějná intuice dokáží  nalézt a uvolnit skryté příčiny duševního trápení, otevřít nevědomé vzorce prožívání a léčit duši uvědoměním.

Martina se též účastní jako lektor prázdninových seminářů.