Autor

 

„Žijte tak, aby způsob života nepopíral to, čím jste, ale naopak: pomohl vám nalézt sama sebe.“

DSC_2448_ok

 

 

MUDr. Pavel Špatenka (nar. 1964) vystudoval lékařskou fakultu University Karlovy v Praze. Několik let pracoval v klinické praxi jako lékař a poté ve farmaceutické společnosti. Terapii sebepoznáním se věnuje od roku 2000.

 

 

 

Základní kameny k terapeutické praxi položilo studium duchovních filosofií, hlubinné psychologie, vlastní transformační proces, osobní invence a unikátní psychologické přístupy, které jsou aplikovatelné do života každého člověka.

Hlavním smyslem jeho osobního přístupu je předat člověku praktické nástroje, které mu umožní propojit se s reálným duševním světem a přinesou mu vhled do vlastních intrapsychických procesů.  Cílem je pak  nejen uvědomění si sama sebe, ale i poznání soudobého světa a vztahů v něm.

Ve svém přístupu nepodává vyčerpávající analýzu lidského duševního života, ani nevysvětluje vše, co se v nitru odehrává. Spíše je motivován snahou zpřístupnit každému přímé poznání a plné pochopení skrze vlastní prožitou zkušenost. (viz stránka “Metoda”)

Nedílnou součástí jeho přístupu k sebepoznání jsou praktické metody pro pěstování vnitřního klidu a vyrovnanosti vedoucí ke zdokonalení v sebeovládání, či kontemplativní techniky pro získání hlubšího uvědomění a poznání přirozené podstaty sebe sama.

Přístup sebepoznání využívá MUDr. Špatenka v individuální práci s klientem, přednáší o něm na odborných seminářích, vede školu sebepoznání a kurzy, kde sebepoznání prakticky vyučuje. Vyvíjí bohatou publikační činnost v populárně-odborné oblasti, vydal pět knih a nesčetně tematických článků v médiích.

 

 

 © Na tento web se vztahuje Copyright.   Doporučuji webhosting ToJeOno.cz   Jiný přístup a pohled na věc v encyklopedii Wikina.